Koşullar ve Şartlar

Koşullar ve Şartlar

Diyar Rota, Expert Bilgisayar tarafından Kooperatifler, Akkoyunlu Cd. No:15, 21100 Yenişehir/Diyarbakır, Türkiye'de bulunan ve kayıtlı olarak size (Son Kullanıcı) lisanslanmıştır ("Lisans Sahibi), yalnızca bu Lisans Sözleşmesi'nin şartları altında kullanılması için.


Google'ın yazılım dağıtım platformundan ("Play Store") Lisanslı Uygulamayı indirerek ve bu Lisans Sözleşmesi'nin izin verdiği herhangi bir güncelleme (izin verildiği takdirde). Bu Lisans Sözleşmesi'nin tüm şartlarını kabul ettiğinizi ve bu Lisans Sözleşmesi'ni kabul ettiğinizi belirtirsiniz. Play Store, bu Lisans Sözleşmesi'nde "Hizmetler" olarak anılır.


Bu Lisans Sözleşmesinin tarafları, Hizmetlerin bu Lisans Sözleşmesinin bir Tarafı olmadığını ve Garanti Stabilite Bakım ve Destek dahil Lisanslı Uygulama ile ilgili herhangi bir hüküm veya yükümlülüğe bağlı olmadığını kabul eder ve Expert Bilgisayar tarafından Sağlanan Hizmetler yalnızca Lisanslı Uygulama ve içeriği için sorumludur.


Bu Lisans Sözleşmesi, Lisanslı Uygulama için kullanım kuralları sağlayamaz, en son Google Play Hizmet Şartları (Kullanım Kuralları) ile çelişen Expert Bilgisayar'a göre çelişmemektedir.


Google Play Şartları: Daha fazla bilgi için Link: https://play.google.com/intl/en_US/about/play-terms/

Expert Bilgisayar, Kullanım Kurallarını ve bu Lisans Sözleşmesinin onlarla çelişmediğini inceleme fırsatı olduğunu kabul eder.


Diyar Rota, Hizmetler aracılığıyla satın alındığında veya indirildiğinde yalnızca bu Lisans Sözleşmesinin şartları altında size lisanslanır. Lisans Sahibi tarafından size açıkça verilmeyen tüm haklar saklıdır. Diyar Rota, Google'ın işletim sistemini (Android) kullanan cihazlarda kullanılmalıdır.


1. İçindekiler

2. Uygulama

3. Lisans Kapsamı

4. Teknik Gereksinimler 4 Bakım ve Destek

5. Veri Kullanımı

6. Kullanıcı Oluşturulan Katkılar

7. Katkı Lisansı

8. Sorumluluk

9. Garanti

10. Ürün Talepleri

11. Yasal Uyumluluk 12 İletişim Bilgileri

12. Sonlandırma

13. Üçüncü Taraf Anlaşma Şartları ve Menfaat Sahibi

14. Fikri Mülkiyet Hakları

15. Uygulanabilir Kanun Çeşitli.


1. UYGULAMA

Diyar Rota Lisanslı Uygulaması bir yazılım parçasıdır.

Lisanslı Uygulama, belirli endüstriye özgü düzenlemelere uygun olarak uyarlanmamıştır (Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Hesap Verebilirlik Yasası (HIPAA), Federal Bilgi Güvenliği Yönetimi Yasası (FISMA) vb.), bu nedenle etkileşimleriniz böyle yasalara tabi olacaksa, bu Lisanslı Uygulamayı kullanamazsınız. Lisanslı Uygulamayı Gramm-Leach-Bliley Yasası'nı (GLBA) ihlal edecek şekilde kullanamazsınız.


2. LİSANS KAPSAMI

2.1 Size (Son Kullanıcı) Lisanslı Uygulamayı herhangi bir Cihazda kurma ve kullanma hakkı tanınır (End-User tarafından sahip olunan veya kontrol edilen ve Kullanım Kuralları tarafından izin verilen şekilde, ancak bu Lisanslı Uygulama, Family Sharing veya toplu satın alma yoluyla size (Son Kullanıcı Satın Alan) bağlı diğer hesaplar tarafından erişilebilir ve kullanılabilir


2.2 Bu lisans ayrıca, Licensor tarafından sağlanan veya onun tarafından değiştirilen, tamir edilen ve/veya tamamlanan ilk Lisanslı Uygulamayı değiştiren, onaran ve/veya tamamlayan herhangi bir güncellemeyi veya Lisanslı Uygulamayı yönetir (ayrı bir lisans sağlanmışsa, o zaman yeni lisansın şartları geçerli olacaktır)


2.3 Lisanslı Uygulamayı üçüncü taraflara paylaşamaz veya sunamazsınız (Kullanım Kurallarına izin verildiği ölçüde ve Expert Bilgisayar'ın yazılı izniyle) satamaz, kiralayamaz, ödünç veremez, kiraya veremez veya Lisanslı Uygulamayı yeniden dağıtamazsınız


2.4 Lisanslı Uygulamanın kaynak kodunu veya herhangi bir bölümünü türetmeye çalışmak hariç (Expert Bilgisayar'ın önceden yazılı izni olmadığı sürece), tersine mühendislik, tercüme, parçalama, entegrasyon, derleme, kaldırma, değiştirme, birleştirme, türetilmiş eserler veya güncellemeler oluşturma, uyarlamaya veya Lisanslı Uygulamanın kaynak kodunu türetmeye çalışmak hariç


2.5 Lisanslı Uygulamayı (bu lisans ve Kullanım Kuralları tarafından açıkça izin verildiği durumlar hariç) kopyalayamaz veya değiştiremezsiniz. Lisanslı Uygulamanın veya bu lisansın, Kullanım Kurallarının ve kullanılan cihaz veya yazılım için geçerli olan diğer herhangi bir şartın bir yedeğini yalnızca sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz cihazlarda oluşturabilir ve saklayabilirsiniz.


Herhangi bir fikri mülkiyet bildirimini kaldıramazsınız. Yetkisiz üçüncü tarafların bu kopyalara herhangi bir zamanda erişebileceğini kabul edersiniz. Cihazlarınızı üçüncü bir tarafa sattığınızda, bunu yapmadan önce Lisanslı Uygulamayı Cihazlardan kaldırmanız gerekir.


2.6 Yukarıda belirtilen yükümlülüklerin ihlalleri ve bu tür ihlal girişimleri, dava açılması ve tazminata tabi olabilir.


2.7 Licensor, lisans koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.


2.8 Bu lisansın hiçbir hükmünün üçüncü taraf şartlarını sınırlamak olarak yorumlanmaması gerekir. Lisanslı Uygulamayı kullanırken, geçerli üçüncü taraf şartlarına uyduğunuzdan emin olmalısınız.


3. TEKNİK GEREKSİNİMLER

3.1 Licensor, Lisanslı Uygulamayı güncel tutmaya çalışır, böylece güncellenmiş yeni firmware sürümlerine ve yeni donanımlara uyum sağlar. Bu tür bir güncellemeyi talep etme hakkına sahip değilsiniz.


4. BAKIM VE DESTEK

4.1 Lisans Sahibi, bu Lisanslı Uygulama için herhangi bir bakım ve destek hizmeti sağlama konusunda tamamen sorumludur. Lisans Sahibine, bu Lisanslı Uygulama için Play Store Genel Bakışı'nda belirtilen e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.


4.2 Expert Bilgisayar ve Son Kullanıcı, hizmetlerin, Lisanslı Uygulama ile ilgili olarak hiçbir bakım ve destek hizmeti sağlama zorunluluğu olmadığını kabul eder.


5. VERİNİN KULLANIMI

Lisans Sahibinin indirilen Lisanslı Uygulama içeriğinize ve kişisel bilgilerinize erişebileceğini ve bunları düzeltebileceğini ```html

6. KULLANICI OLUŞTURULAN KATKIYALAR

Lisanslı Uygulama, kullanıcıların içerik göndermesine veya yayınlamasına olanak tanımaz. Size içerik oluşturma ve gönderme fırsatı verebiliriz. Gönderilerinizin başkaları tarafından görüntülenebileceğini unutmayın.


Gönderilerinizin oluşturulması, dağıtımı, iletimi, kamusal gösterimi veya performansı ve Gönderilerinizin erişimi, indirilmesi veya kopyalanması, herhangi bir üçüncü tarafın telif hakkı, patent, ticari marka, ticari sır veya ahlaki haklarını ihlal etmez ve etmeyecektir.


Gönderilerinizin sahibi ve sahibi sizsiniz veya Gönderilerinizi Lisanslı Uygulama ve bu Lisans Sözleşmesi tarafından öngörülen herhangi bir şekilde kullanma izniniz vardır. Gönderilerinizi Lisanslı Uygulama ve bu Lisans Sözleşmesi tarafından öngörülen herhangi bir şekilde kullanma yetkisine sahip diğer kullanıcılar için bize yetki vermek için gerekli tüm haklara sahipsiniz.


Gönderilerinizdeki her ve her belirli tanımlanabilir kişinin adını veya benzerliğini kullanma yazılı onayınız var.


Gönderileriniz yanıltıcı, yanlış veya eksik değildir.

Gönderileriniz istenmeyen veya izinsiz reklam, promosyon materyalleri, piramit şemaları, zincir mektupları, spam, toplu postalama veya diğer satış yöntemlerini içermez.


Gönderileriniz müstehcen, iğrenç, açıkça pornografik, şiddet içeren, taciz edici, iftira niteliğinde, karalayıcı veya başka türlü itiraz edilebilir değildir (bizim tarafımızdan belirlendiği gibi).


Gönderileriniz kimseyi alay etmez, alaya almaz, tehdit etmez veya taciz etmez.


Gönderileriniz, herhangi bir uygulanabilir yasayı, düzenlemeyi veya kuralı ihlal etmez.

Gönderileriniz, herhangi bir üçüncü tarafın gizlilik veya tanıtım haklarını ihlal etmez.

Gönderileriniz, çocuk pornografisiyle ilgili herhangi bir uygulanabilir yasayı ihlal etmez veya aksi takdirde küçüklerin sağlığını veya refahını korumayı amaçlayan herhangi bir uygulanabilir yasayı ihlal etmez.


Gönderileriniz, ırk, milliyet, cinsiyet, cinsel tercih veya fiziksel engelle bağlantılı ofansif yorumlar içermez.


Gönderileriniz, bu Lisans Sözleşmesinin veya herhangi bir uygulanabilir yasa veya düzenlemenin herhangi bir hükmünü ihlal etmez veya ihlal eden malzemeye bağlantı vermez.


Bu tür ihlallere ilişkin Lisanslı Uygulamanın kullanımı, bu Lisans Sözleşmesini ihlal eder ve Lisanslı Uygulamanın kullanımı hakkının sona ermesine veya askıya alınmasına neden olabilir.


7. KATKI LİSANSI

Öneriler veya diğer geri bildirimlerinizle ilgili olarak, bu geri bildirimin herhangi bir amaçla kullanılmasına ve paylaşılmasına izin verdiğinizi kabul edersiniz ve size herhangi bir tazminat ödenmeksizin bu tür geri bildirimi kullanabileceğimizi kabul edersiniz.


Biz, Katkılarınız üzerinde herhangi bir mülkiyet iddia etmiyoruz. Tüm Katkılarınızın ve Katkılarınızla ilişkilendirilen tüm fikri mülkiyet haklarının veya diğer mülkiyet haklarının tamamı size aittir.

Katkılarınızı Lisanslı Uygulama'da herhangi bir alanda sağladığınız ifadeler veya temsilciler için sorumluluğu kabul etmiyoruz. Katkılarınızın Lisanslı Uygulama'ya olan sorumluluğu size aittir ve Katkılarınızla ilgili olarak bizi tüm sorumluluktan muaf tutmayı ve Katkılarınızla ilgili olarak bize karşı herhangi bir yasal işlemde bulunmaktan kaçınmayı açıkça kabul edersiniz.


8. SORUMLULUK

8.1 Yükümlülüklerin ihlali ve haksız fiil durumunda Lisans Sahibinin sorumluluğu, kast ve ağır ihmal ile sınırlıdır. Esaslı sözleşme yükümlülüklerinin ihlali (kardinal yükümlülükler) durumunda Lisans Sahibi, hafif ihmal durumunda da sorumlu olacaktır. Her durumda, sorumluluk, öngörülebilir sözleşme gereği tipik zararlarla sınırlı olacaktır. Yukarıda belirtilen sınırlama, yaşam, vücut veya sağlık zararlarına uygulanmaz.


9. GARANTİ

9.1 Lisans Sahibi, Lisanslı Uygulamanın indirildiği sırada Casus Yazılım, Truva Atı, virüs veya başka herhangi bir kötü amaçlı yazılım içermediğini garanti eder. Lisans Sahibi, Lisanslı Uygulamanın kullanıcı belgelerinde açıklandığı şekilde çalıştığını garanti eder.


9.2 Lisanslı Uygulamaya, yetkisiz olarak değiştirilmiş, uygun olmayan şekilde işlenmiş veya kusurlu bir şekilde birleştirilmiş veya uygun olmayan donanım veya yazılımla kurulmuş cihazda çalıştırılamayan bir garanti verilmez. Lisanslı Uygulamanın yürütülebilirliğini etkileyen Lisans Sahibinin etki alanı dışındaki diğer nedenler olup olmadığına bakılmaksızın, uygun olmayan aksesuarlar kullanarak veya üçüncü taraflar tarafından da olsa.


9.3 Lisanslı Uygulamayı hemen yükledikten sonra incelemeniz ve hataları, gecikmeden Ürün İddialarında belirtilen e-posta yoluyla Expert Bilgisayar'a bildirmeniz gerekmektedir. Hata raporu, keşif tarihinden sonra günler içinde e-posta yoluyla iletilmişse dikkate alınacak ve ileri incelenecektir.


9.4 Lisanslı Uygulamanın kusurlu olduğunu onaylarsak, Expert Bilgisayar, kusuru çözme veya yerine koyma yoluyla durumu giderme seçeneğine sahiptir.


9.5 Lisanslı Uygulamanın herhangi bir garantiye uymaması durumunda, Hizmetler Mağaza İşleticisini bilgilendirebilirsiniz ve Lisanslı Uygulama satın alma bedeli size iade edilir. Uygulanabilir yasaların izin verdiği maksimum ölçüde, Hizmetler Mağaza İşleticisi, Lisanslı Uygulama ile ilgili başka hiçbir garanti yükümlülüğü olmayacaktır ve herhangi bir garantiye uyulmaması sonucunda ortaya çıkan diğer kayıplar, iddialar, zararlar, yükümlülükler, giderler ve maliyetlerden sorumlu olmayacaktır.


9.6 Kullanıcı bir girişimci ise, herhangi bir hata nedeniyle yapılan herhangi bir talep, kullanıcıya Lisanslı Uygulama kullanıma sunulduktan sonraki yasal zamanaşımı süresi olan on iki (12) ayın sonunda zamanaşımına uğrar. Yasal olarak verilen zamanaşımı süreleri, tüketiciler olan kullanıcılar için geçerlidir.


10. ÜRÜN İDDİALARI

Expert Bilgisayar ve Kullanıcı, Expert Bilgisayar'ın ve Hizmetlerin, Lisanslı Uygulama veya Lisanslı Uygulamanın sahipliği ve/veya kullanımına ilişkin herhangi bir kullanıcı veya üçüncü tarafın iddiası ile ilgilenmekten sorumlu olduğunu kabul eder. Ama bu hizmetlerle sınırlı olmamak üzere, (i) ürün sorumluluğu iddiaları, (ii) Lisanslı Uygulamanın herhangi bir uygulanabilir yasal veya düzenleyici gereksinimi karşılamadığına ilişkin herhangi bir iddia ve (iii) tüketici koruma, gizlilik veya benzeri mevzuattan kaynaklanan iddialar.


11. HUKUKA UYUM

Amerikan Hükümetinin ambargosuna tabi olan veya Amerikan Hükümeti tarafından teröre destek veren bir ülkede bulunmadığınızı ve Amerikan Hükümeti tarafından yasaklanmış veya kısıtlanmış kişilerin herhangi bir Amerikan Hükümeti listesinde yer almadığınızı temsil ve garanti edersiniz.


12. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Lisanslı Uygulama ile ilgili genel sorular, şikayetler, sorular veya iddialar için lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanın:

Expert Bilgisayar

Kooperatifler, Akkoyunlu Cd. No:15, 21100 Yenişehir/Diyarbakır/Türkiye


bilgi@diyarota.com

+90 536 915 25 64


13. SONLANDIRMA

Lisans, Expert Bilgisayar tarafından veya tarafınızdan sonlandırılana kadar geçerlidir. Bu lisans altındaki haklarınız, bu lisansın herhangi bir şartına uymamanız durumunda Expert Bilgisayar'dan bildirim almadan otomatik olarak sona erer. Lisans sona erdiğinde, Lisanslı Uygulamanın tüm kullanımını durdurmalı ve Lisanslı Uygulamanın tüm kopyalarını tamamen veya kısmen imha etmelisiniz.


14. ÜÇÜNCÜ TARAF SÖZLEŞME VE MENFAAT SAHİPLERİ

Expert Bilgisayar, Lisanslı Uygulamayı kullanırken geçerli üçüncü taraf sözleşme hükümlerine uymayı taahhüt eder.


"Geliştiricinin Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Minimum Şartları Talimatları"nın 9. maddesi uyarınca, Google'ın bağlı kuruluşları, bu Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin üçüncü taraf yararlanıcısı olacaktır ve bu Lisans Sözleşmesinin şartlarını kabul etmeniz durumunda, Google'ın bu Kullanıcı Lisans Sözleşmesini sizin aleyhinize uygulama hakkı olacaktır (ve kabul edilmiş sayılacaktır).


15. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Expert Bilgisayar ve Kullanıcı, Lisanslı Uygulama veya Lisanslı Uygulamanın kullanımı nedeniyle üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair bir üçüncü tarafın iddiası olması durumunda, Expert Bilgisayar'ın ve Hizmetlerin, üçüncü tarafın fikri mülkiyet ihlali iddialarının araştırılması, savunulması, uzlaşması ve tahliyesinden yalnızca Expert Bilgisayar'ın sorumlu olacağını kabul eder.


16. UYGULANACAK HUKUK

Bu Lisans Sözleşmesi, Türk yasalarına tabidir, çatışma hükümleri hariçtir.


17. ÇEŞİTLİ

17.1 Bu anlaşmanın herhangi bir şartının geçersiz olması halinde, geriye kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemez. Geçersiz hükümler, asıl amaca ulaşacak şekilde formüle edilmiş geçerli hükümlerle değiştirilecektir.


17.2 Yan anlaşmalar, değişiklikler ve düzeltmeler sadece yazılı olarak düzenlenirse geçerlidir. Önceki cümle yazılı olarak feragat edilebilir.Go Türkiye TGA | T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Turkish Cultural Foundation
↑  Yukarı Çık